AMMOULIANI AIOLOS се ангажира да поддържа този уебсайт в крак с актуалните и точни. Ако все пак срещнете нещо, което е неправилно или не е на разположение, бихме били благодарни, ако ни уведомите. Моля, посочете къде на уебсайта четете информацията. Тогава ще разгледаме това възможно най-скоро. Моля, изпратете вашия отговор по електронна поща на: eolos@amouliani.com.gr.

Ние не носим отговорност за загуба в резултат на неточности или непълнота, нито за загуба, произтичаща от проблеми, причинени или присъщи на разпространяването на информация чрез интернет, като например прекъсвания или прекъсвания. Когато използваме уеб формуляри, се стремим да ограничим броя на задължителните полета до минимум. За всяка загуба, претърпени в резултат на използването на данни, съвети или идеи, предоставени от AMMOULIANI AIOLOS или от името на този сайт, AMMOULIANI AIOLOS не поема никаква отговорност.

Използването на уебсайта и всички негови компоненти (включително форуми) е предмет на темри за ползване. Самото използване на този сайт предполага познаването и приемането на тези условия за ползване.

Отговорите и запитванията за поверителност, изпратени по имейл или чрез уеб формуляр, ще бъдат третирани по същия начин като писмата. Това означава, че можете да очаквате отговор от нас в срок от 1 месец най-късно. В случай на сложни заявки, ще ви уведомим в рамките на 1 месец, ако се нуждаем от максимум 3 месеца.

Всички лични данни, които ни предоставяте в контекста на Вашия отговор или искане за информация, ще бъдат използвани само в съответствие с нашата декларация за поверителност.

AMMOULIANI AIOLOS не носи отговорност за съдържанието на уеб сайтове, към които или от които се прави хипервръзка или друго позоваване. Продуктите или услугите, предлагани от трети страни, са предмет на приложимите условия на тези трети страни.

Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на този сайт са предоставени на AMMOULIANI AIOLOS.

Копирането, разпространението и всяка друга употреба на тези материали не е разрешено без писменото разрешение на AMMOULIANI AIOLOS, освен и само доколкото не е предвидено друго в нормите на задължителните закони (като например правото да цитираш), освен ако конкретното съдържание не диктува друго.

Ако имате въпроси или проблеми с достъпността на уебсайта, моля не се колебайте да се свържете с нас.

0/5 (0 Reviews)